TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Patras

Patras (Patra, novogrčki Πάτρα, Pátra [pa'tra], starogrčki Πάτραι, Pátrai), grad i luka na sjeveru Peloponeza, na obali Patraskoga zaljeva, Grčka; 167 446 st. (2011). Upravno je središte pokrajine Ahaje i regije Zapadne Grčke. Stariji je dio grada (u antičko doba akropola) na brežuljku, a moderni u obalnoj ravnici. Dva sveučilišta (od kojih je Patrasko osnovano 1964) i tehnološki institut (osnovan 2013); arheološki muzej. Brodogradnja; prehrambena, farmaceutska, cementna i manjim dijelom tekstilna industrija; proizvodnja papira i vinarstvo (vino mavrodafni). Važna je luka za izvoz poljoprivrednih proizvoda s Peloponeza i živa putnička luka prema Jonskim otocima i Italiji (Ancona, Bari, Brindisi). Turizam. – Naseljen već od prapovijesnoga doba. Na mjestu današnjega grada Ahajci su u XII. st. pr. Kr. osnovali polis, koji je 280. pr. Kr. postao sjedištem antimakedonskog Ahajskoga saveza. U sukobu s Eolskim savezom postignuo je neovisnost o Makedoniji. God. 146. pr. Kr. osvojili su ga Rimljani, a god. 31. naselje je dobilo status rimske kolonije i novo ime prema caru Oktavijanu (Colonia Augusta Aroe Patrensis). Prema predaji, u Patrasu je apostol Andrija osnovao jednu od prvih kršćanskih zajednica u Grčkoj i Europi. Od 395. Patras se nalazio u sastavu Istočnoga Rimskoga (poslije Bizantskoga) Carstva. Tijekom IX. st. često su ga napadali Slaveni i Saraceni. Poslije je bio u sastavu francuske, potom latinske kneževine Ahaje ili Moreje (1204–1432), Mletačke Republike (1432–58., 1687–1714) i Osmanskoga Carstva (1458–1687., 1714–1821). Ondje je 1821. započeo grčki rat za neovisnost (1821–29).

Citiranje:
Patras. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47013>.