TRAŽI DALJE:
STRUKE:

osmerokut

ilustracija
OSMEROKUT, 1. pravilni osmerokut, 2. nepravilni osmerokut

osmerokut (oktogon grč. ὀϰτάγονον), višekut s osam stranica, osam kutova i osam vrhova. Ima 20 dijagonala, a zbroj njegovih unutarnjih kutova iznosi 1080°. Pravilni osmerokut ima kutove među stranicama od 135°. Ploština pravilnoga osmerokuta stranice a je P = 2 (1 +  2 a² ≈ 4,828 a².

Citiranje:
osmerokut. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45720>.