TRAŽI DALJE:
STRUKE:

oktaedar

ilustracija
OKTAEDAR, 1. pravilni oktaedar (četverostrana bipiramida), 2. sedmerostrana piramida, 3. trokutna kupola, 4. šesterostrana prizma

oktaedar (prema grč. ὀϰτάεδρος: osmostran).

1. U mineralogiji, kristalna forma kubičnoga kristalnoga sustava. Sastoji se od osam ploha, od kojih svaka siječe sve tri kristalografske osi na jednakoj udaljenosti. Ima izgled dvostruke piramide s plohama istostraničnoga trokuta. Mineral magnetit dolazi često u vrlo lijepim kristalima oktaedarskoga oblika.

2. U geometriji, osmeroplošnik, poliedar omeđen s osam ploha. Pravilni oktaedar omeđen je s osam istostraničnih trokuta i ima šest vrhova i dvanaest bridova, iz svakog vrha četiri brida. Izgleda kao dvije četverostrane piramide spojenih baza. Npr. središta kvadratâ, koji su strane neke kocke, vrhovi su oktaedra. Jedno je od pet Platonovih tijela. Nepravilni oktaedar je tijelo kojemu su plohe pravilni, ali ne svi međusobno jednaki geometrijski likovi, npr. sedmerostrana piramida, trokutna kupola, šesterostrana prizma, šesterostrana krnja piramida, četverostrani trapezoedar.

Citiranje:
oktaedar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44951>.