STRUKE:

atomska struktura

ilustracija
ATOMSKA STRUKTURA natrija, P = proton, N = neutron

atomska struktura, struktura određena jezgrom atoma i elektronskim omotačem. Promjer je atomske jezgre oko 100 000 puta manji od promjera atoma iako je u jezgri skupljena gotovo cijela masa atoma. Jezgra se sastoji od protona i neutrona a broj elektrona u omotaču jednak je broju protona u jezgri. Jezgra i elektroni povezani su elektrostatskom silom. Elektroni su opisani s četiri kvantna broja i raspoređeni tako da ne postoje dva elektrona s istim skupom kvantnih brojeva. (→ atom; elektronska konfiguracija; kvantni broj; pauli, wolfgang; paulijevo načelo)

Citiranje:
atomska struktura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4487>.