Njegovan, Vladimir

ilustracija
NJEGOVAN Vladimir

Njegovan, Vladimir, hrvatski kemičar (Zagreb, 28. IV. 1884Zagreb, 25. VI. 1971). Studirao je na Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu, studij kemije završio u Beču (1907). Od 1907. bio je asistent u Agrikulturno-kemijskome zavodu Kraljevskoga višega gospodarskog učilišta u Križevcima. Nakon usavršavanja na Saveznoj politehnici u Zürichu i rada u Križevcima, doktorirao je na Tehničkoj visokoj školi u Beču (1912). Bio je prvi profesor anorganske i analitičke kemije na Kemičko-inženjerskom odjelu Tehničke visoke škole u Zagrebu (1919), njezin dekan (1920/21., 1924–26), a zatim dekan Tehničkoga fakulteta (1931–33). Utemeljitelj je studija kemije, kemijskog inženjerstva i kemijske tehnologije u Zagrebu (danas Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije). Bavio se analitičkom i fizikalnom kemijom, termodinamikom, kemijskom nomenklaturom i terminologijom. God. 1926. osnovao je prvo strukovno društvo kemičara na području Hrvatske pod imenom Jugoslavensko hemijsko društvo (preteču Hrvatskoga kemijskoga društva), a 1927. pokrenuo je Arhiv za hemiju i farmaciju, preteču časopisa Croatica Chemica Acta, kojemu je 1927–34. bio prvi glavni urednik. Napisao je velik broj udžbenika, popularnih knjiga, knjižica i brošura, među kojima se ističe Hemija za više razrede srednjih i stručnih škola (s Matijom Krajčinovićem, 1936), koja je služila kao udžbenik na području cijele tadašnje države.

Citiranje:
Njegovan, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44487>.