TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Nezakcij

Nezakcij (lat. Nesactium; također Vizače, pohrvaćeni oblik srednjovjekovnoga toponima Isacio, Ixazio), arheološko nalazište na brežuljku Glavica ponad Valture, istočno od Pule. Gradinsko naselje opasano zidinama postojalo je od brončanoga i željeznog doba; zidine su ostale dio obrambenoga sustava i u antičko doba. Izgled prapovijesnog naselja nije poznat. Uza zapadni obrambeni nasip unutar naselja istražena je tzv. prapovijesna nekropola (114 grobova i grobnica); ostatci spaljenih pokojnika, žare i prilozi polagani su u jame i prekrivani kamenim pločama. Da je tu bilo središte Histra, svjedoče mnogi bogati grobni prilozi (keramika, brončani predmeti – ciste i kotlići, figuralno urešene situle, žezla, nakit) i osobito skupina monumentalne kamene plastike (ploče urešene geometrijskim motivima, ulomci pune plastike – naga žena koja doji, nagi konjanik, konjska glava, tzv. žrtvenici), vjerojatno dijelovi nadgrobnih spomenika s prikazima heroiziranih pokojnika ili dijelovi hrama posvećenoga kultu pokojnika; najčešće se datiraju između VIII. i VI. st. pr. Kr.

God. 177. pr. Kr. gradinu su razorili Rimljani pa je ona za neko vrijeme izgubila važnost. Tragovi naseljenosti potvrđeni su tijekom II. i I. st. pr. Kr., ali nije ustanovljeno kada je nastao rimski Nezakcij. Prema nekim autorima to je bila praefectura (od Augustova doba), a od III. st. epigrafski je potvrđena res publica Nesactiniensium. Središte Nezakcija nalazilo se na najvišoj točki gradine, gdje su bile javne građevine. Pronađeni su forum s trijemom i kapitolij s temeljima triju hramova, ostatci termi i nekoliko kuća. Grad je imao tri vodospremnika i kanalizaciju. Nekropola paljevinskih grobova prostirala se zapadno od grada, s obiju strana ceste koja je vodila prema Puli.

Iz ranokršćanskoga su doba dvije bazilike dvoranskoga tlocrta s upisanom apsidom (dvojne bazilike), podignute u V. st.; sjeverna je imala malu krstionicu, a u objema su nađeni ostatci podnih mozaika. – Nezakcij je teško oštećen za slavensko-avarskih upada u Istru (599–611), a nakon toga je napušten.

Citiranje:
Nezakcij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43666>.