STRUKE:

Nastavni vjesnik

Nastavni vjesnik, pedagoški časopis za teoriju i praksu srednjih škola. Utemeljen je 1892. god. u Odjelu za bogoštovlje i nastavu hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade. Izlazio (različitom čestinom) od 1893. do 1941. Donosio je članke naših i inoz. znanstvenika i srednjoškol. profesora iz područja pedagogije, didaktike, metodike i drugih pitanja odgoja i obrazovanja mladeži na tom stupnju školovanja. Od 1905. Nastavni vjesnik glasilo je Društva hrvatskih srednjoškolskih profesora, a od 1929. izlazi uz pomoć Matice hrvatske. Prvi urednik toga časopisa bio je T. Maretić, zatim: A. Musić, G. Manojlović, K. Pavletić, S. Matičević, J. Pasarić, V. Petz, M. Gavazzi, V. Vrkljan.

Citiranje:
Nastavni vjesnik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43063>.