Nansen, Fridtjof

ilustracija
NANSEN, Fridtjof

Nansen [na'nsən], Fridtjof, norveški istraživač, zoolog i diplomat (Store Frøen kraj Osla, 10. X. 1861Lysaker, 13. V. 1930). God. 1888. istraživao na Grenlandu (prvi ga je prešao od istoka prema zapadu), 1893. krstario jedrenjakom Fram po Sjevernome ledenome moru (ustanovio da je Sjeverni pol točka u moru prekrivenom ledom), napustio brod i s Hjalmarom Johansenom nastavio saonicama put prema Sjevernome polu; 7. IV. 1895. dopro do 86°13′N. God. 1896. preuzeo katedru zoologije i oceanografije na sveučilištu u Oslu i istraživao Atlantik (1900., 1910. i 1914). God. 1905. sudjelovao je u pregovorima za odcjepljenje Norveške od Švedske; 1906–08. bio je prvi norveški poslanik u Londonu. God. 1921–23. upravljao je kao visoki komesar Lige naroda repatrijacijom ratnih zarobljenika. Na njegov poticaj sklopljena je 5. VII. 1922. u Ženevi konvencija o izbjeglicama; tom je prilikom uvedena Nansenova putovnica. God. 1922. dobio je Nobelovu nagradu za mir.

Nansen, Fridtjof. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 30.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42900>.