Morgan, Thomas Hunt

ilustracija
MORGAN, Thomas Hunt

Morgan [mɔ:'ɹgən], Thomas Hunt, američki zoolog i genetičar (Lexington, Kentucky, 25. IX. 1866Pasadena, California, 4. XII. 1945). Profesor eksperimentalne zoologije na Sveučilištu Columbia (od 1904). U početku svojih istraživanja (1893–1910) bavio se embriologijom. Od 1928. do 1945. ravnatelj Kerckhoffova laboratorija Tehnološkog instituta u Pasadeni (California). U suradnji sa C. B. Bridgesom, A. H. Sturtevantom i H. J. Mullerom izvodio je pokuse križanja s vinskom mušicom (Drosophila melangaster). Dokazali su da su kromosomi nositelji gena, a geni su na njima linearno poredani i točno lokalizirani te imaju sposobnost mutacije. Napravili su kromosomsku kartu vinske mušice obilježivši na njoj položaj pojedinih gena. Svoj su rad 1915. opisali u knjizi Mehanizam mendelovskoga nasljeđa (The Mechanism of Mendelian Heredity). Svojim je otkrićem Morgan pružio citološko obrazloženje Mendelovih zakona (→ mendel, gregor). Godine 1933. dobio je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu za otkriće nasljednih prijenosnih mehanizama u vinske mušice. Nakon uspjeha s vinskom mušicom, Morgan se vratio embriologiji, pokušavajući povezati teoriju o genu s diferencijacijom i razvojem u zametka (Embriologija i genetika – Embryology and Genetics, 1934). Ostala značajnija djela: Evolucija i adaptacija (Evolution and Adaptation, 1903), Nasljeđe i spol (Heredity and Sex, 1913), Kritika evolucijske teorije (A Critique of the Theory of Evolution, 1916), Genska teorija (The Theory of the Gene, 1926), Eksperimentalna embriologija (Experimental Embryology, 1927).

Morgan, Thomas Hunt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41942>.