arturovski roman

arturovski roman (matière de Bretagne ili matière bretonne: britska, bretonska građa ili keltske legende), naziv za romane individualnih i skupnih autora, napisane na francuskom jeziku od sredine XII. st. do sredine XIV. st. u stihu (Wace, Chrétien de Troyes, Béroul, Thomas d’Angleterre) i prozi (ciklus Lancelot-Gral) te prevođene i dorađivane na njemačkom, španjolskom i talijanskom jeziku. Povezuje ih zajednička tematika, smatrana povijesnom (mitski kralj Artur, vitezovi Okruglog stola), i način razvoja priče (nezgode rastavljenih ljubavnika i pustolovina potrage za kaležom s Kristovom krvlju). Opravdavaju viteštvo kršćanskim temeljima svijeta i opisuju ideal udvornoga mladog viteza. Dante ih smatra jednim od temelja literarnosti francuskoga jezika. Snažno utjecao na razvoj romana (Miguel de Cervantes y Saavedra).

Citiranje:
arturovski roman. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4090>.