STRUKE:

Mercator, Nicolaus

Mercator [merka:'tor], Nicolaus (pravo prezime Kaufmann), danski matematičar, astronom i inženjer (Holstein, oko 1620Pariz, 1687). Konstruirao je fontane u Versaillesu. Radovi su mu s područja matematike, kozmografije i astronomije. Od matematičkih radova važno je Umijeće logaritmiranja (Logarithmotechnia, 1668), u kojem je dan razvoj u red izraza:

1/1 + x = 1 – x + x² – x³ + … (|x| < 1)

ln (1 + x) = x – x²/2 + x³/3 – x4/4 … (−1 < x ≤ 1)

Mercator.jpg

Citiranje:
Mercator, Nicolaus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40181>.