STRUKE:

Medica Iadertina

Medica Iadertina [me:'dika jaderti:'na], znanstveno-stručni časopis što ga izdaje Znanstvena jedinica Opće bolnice u Zadru. Pokrenut je 1969., a višegodišnji su urednici bili Đuro Vranešić, Slavko Perović, Marko Mustać, Josip Dujella i Tatjana Vukelić-Baturić. Prilozi časopisa posvećeni su sadržajima značajnih stručnih sastanaka i kongresa održanih u Zadru.

Citiranje:
Medica Iadertina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39738>.