STRUKE:

Medawar, Peter Brian

Medawar [me'dəwə], Peter Brian, engleski biolog (Rio de Janeiro 28. II. 1915London, 2. X. 1987). Profesor zoologije na sveučilištima u Birminghamu i Londonu (1947–62) te ravnatelj Nacionalnog instituta za medicinska istraživanja u Londonu (1962–71). Bavio se transplantacijskom imunologijom. Dokazao da je proces odbacivanja presađenoga tkiva u organizmu imunološke naravi. Za otkriće stečene imunološke tolerancije dobio je 1960. Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu zajedno s F. M. Burnetom.

Citiranje:
Medawar, Peter Brian. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39733>.