STRUKE:

London, Fritz Wolfgang

ilustracija
LONDON, Fritz Wolfgang

London [lʌ'ndən], Fritz Wolfgang, američki fizičar njemačkoga podrijetla (Breslau, danas Wrocław, 7. III. 1900Durham, 30. III. 1954). Školovao se na sveučilištima u Bonnu, Frankfurtu, Göttingenu, Münchenu i Parizu. Radio je kao istraživač u Berlinu, Oxfordu i Parizu, a od 1939. bio je profesor na Sveučilištu u Durhamu u SAD-u. Zajedno s Walterom Heitlerom dao je 1927. prvi teorijski kvantno-mehanički opis vodikove molekule (H2) i homeopolarne kemijske veze, što se smatra temeljem kvantne kemije. Od 1934. razvijao je, zajedno s bratom Heinzom, fenomenološku teoriju supravodljivosti, koju su objavili 1935., i time postavili nove temelje za razumijevanje kemijske veze.

Citiranje:
London, Fritz Wolfgang. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37082>.