Lipanović, Stjepan

Lipanović, Stjepan, hrvatski kemičar (Orebić, 24. V. 1926Osijek, 18. V. 1989). God. 1953. diplomirao je u Zagrebu, a potom se zaposlio u tvornici Jugovinil u Kaštel Sućurcu. Na Kemijsko-tehnološkome fakultetu u Splitu izabran je 1960. za docenta, 1972. za izvanrednog i 1982. za redovitoga profesora. Bavio se korozijskom otpornošću metala (posebno aluminija) i slitina. Bio je dekan fakulteta, prorektor (1978–80) i rektor (1987–89) Sveučilišta u Splitu. Istaknuti doprinos sveučilišnoj nastavi dao je kao koautor kemijskog udžbenika Opća i anorganska kemija (I–II, 9 izdanja 1973–95., s I. Filipovićem).

Citiranje:
Lipanović, Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36692>.