TRAŽI DALJE:
STRUKE:

linear A

linear A, crtoliko pismo iz polovice II. tisućljeća pr. Kr., kojim se pisao nepoznati predgrčki jezik na Kreti. Pronađen je uglavnom na kretskome arheološkom lokalitetu Hagia Triada, urezivan na glinenim pločicama ili u obliku posvetnih zapisa na pokretnim predmetima ili nakitu od plemenitih kovina. U njemu se dade razaznati do 200 znakova za brojevne, mjerne i opće riječi (logogrami) te najmanje 70 slogovnih znakova (silabogrami). Zapisi urezani u glinu većinom su oskudne zabilježbe o količini ulja, smokava i drugih poljodjelskih proizvoda; u njima nema cijelih rečenica. Mnogi znakovi oblikom podsjećaju na već odgonetnuti slogovnik lineara B; ipak kratkoća zapisa i jednoličnost sadržaja još uvijek ne omogućuju ništa pouzdano reći ni o jeziku lineara A, ni o glasovnoj vrijednosti njegovih znakova.

Citiranje:
linear A. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36641>.