Lerchinger, Anton

Lerchinger [le'rhinger], Anton, slovenski slikar (? Rogatec, oko 1720?, nakon 1792). Po uzoru na I. K. Rangera stvarao je u duhu kasnobaroknoga dekorativnog i iluzionističkoga slikarstva. U Sloveniji je izradio tridesetak oltarnih slika i fresaka, a u Hrvatskoj se nalazi njegovo glavno djelo, iluzionističke zidne slike u unutrašnjosti zavjetne crkve sv. Marije Jeruzalemske na Trškome vrhu (1772). Pripisuju mu se zidne slike u dvorcima (Miljana, Gornja Bistra), župnim crkvama (Martijanec, Kuzminec) te u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Zagrebu (kapela Sv. križa).

Citiranje:
Lerchinger, Anton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36126>.