Ara pacis Augustae

ilustracija
ARA PACIS AUGUSTAE
ilustracija1ilustracija2

Ara pacis Augustae [a:'ra pa:'kis augu'stai] (lat.: žrtvenik Augustova mira), mramorni spomenik, što su ga 13–9. pr. Kr. podigli August i Senat na Martovu polju (Campus Martius) u Rimu u znak zahvalnosti za carev sretan povratak s vojnih pohoda u Siriji, Hispaniji i Galiji. Žrtvenik je 1938. na istome mjestu rekonstruiran. Ara pacis Augustae oveća je građevina sa žrtvenikom u sredini, kojemu se prilazi prostranim stubištem sa zapadne strane. Na zidovima, koji sa stubištem tvore četverokut, protežu se u dva niza bogato urešeni mramorni reljefi (prizori iz rimske mitologije, svečana povorka carske obitelji, svećenika i građana te biljni ornamenti, girlande i dr.). Reljefi su najznamenitiji spomenik rimske skulpture ranoga carskog doba.

Citiranje:
Ara pacis Augustae. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3535>.