Laćan, Marijan

Laćan, Marijan, hrvatski kemičar (Sisak, 8. XI. 1919Zagreb, 20. XI. 1981). Za vrijeme II. svjetskog rata prekinuo studij kemije i sudjelovao u stvaranju Prvoga sisačkog partizanskog odreda u Žabnome kraj Siska u samom početku antifašističke borbe na tlu Hrvatske. Diplomirao kemiju 1954. i doktorirao 1957. Od 1958. predavao na Prehrambeno-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu, gdje je 1961/62. bio dekan, a 1965. postao redoviti profesor. Bavio se kemijom metaloorganskih, heterocikličkih i poliokso-spojeva te primjenom elektrokemijskih metoda u organskoj sintezi. Bio je na visokim dužnostima povezanima s razvojem kemijske industrije i znanosti. Zaslužan je za izgradnju nove zgrade svojeg odjela (1962), budućega Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, potaknuo je stvaranje kemijsko-tehnoloških odjelâ i fakultetâ u Splitu, Sisku, Osijeku i Banjoj Luci te Tehničkoga vojnog fakulteta u Zagrebu i bio njihov prvi profesor organske kemije. Sudjelovao je 1952. u osnivanju časopisa Kemija u industriji, a 1969. kao predsjednik Saveza kemičara i tehnologa Hrvatske potaknuo je utemeljenje skupova hrvatskih kemičara, koji se kao dvogodišnje smotre postignuća hrvatskih kemičara i kemijskih inženjera održavaju i danas.

Citiranje:
Laćan, Marijan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35047>.