STRUKE:

kvad

kvad (quad), decimalni višekratnik angloameričke mjerne jedince energije, vrijednosti 1015 Btu ≈ 1018 J, tj. približno vrijednosti eksadžula (→ džul).

kvad. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 3.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34843>.