TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ku-Klux-Klan

ilustracija
KU-KLUX-KLAN

Ku-Klux-Klan (udomaćeni izgovor [~ kluks ~ ]; engl. [kju:klʌksklæ'n]) (od grč. ϰύϰλος: krug, kako je glasilo prvotno ime organizacije + klan) (skr. K.-K.-K.), tajna, teroristička i reakcionarna organizacija u SAD-u, nastala u južnim državama nakon Građanskoga rata (1861–65). Bivši robovlasnici okupili su se u nekoliko organizacija (White Brotherhood, Ku-Klux-Klan i dr.) kako bi onemogućili oslobođenomu crnomu stanovništvu da se izjednači s bijelim, te da bi osigurali prevlast bijelaca i povlastice kakve su uživali prije Građanskoga rata. Najpoznatija od tih organizacija Ku-Klux-Klan osnovana je 1865. u Tennesseeju (Pulaski), a bila je zasnovana na čvrstoj hijerarhiji. Nastojala je zaplašiti crno stanovništvo računajući na njegovu neprosvijećenost, pa je uvela poseban obred, bijelu sablasnu odjeću s kukuljicom i maskom; noćne sastanke uz plamteće križeve. Služili su se masovnim i individualnim terorom (linč, podmetanje požara). Organizacija se borila i protiv doseljenika sa Sjevera (carpetbaggers) te svih bijelaca s Juga koji su podupirali politiku federalne vlade. Broj članova premašio je 1869. pola milijuna. Njezino je djelovanje ugrožavalo politiku rekonstrukcije na Jugu, pa je federalna vlada 1869. raspustila nacionalnu organizaciju Ku-Klux-Klan, a mjesne su organizacije bile onemogućene 1871., kada je Kongres protiv tajnih udruženja donio posebne zakone (Ku-Klux-Klan Act). God. 1882. bila je proglašena protuustavnom. Novu organizaciju Ku-Klux-Klan osnovao je 1915. u Georgiji William Joseph Simmons. Po vanjskom obliku i metodama podsjećala je na stari Klan, ali su joj ciljevi bili puno širi. Zauzimala se za tzv. »stopostotni amerikanizam« i borila se kako protiv crnog stanovništva, tako i protiv radničkoga pokreta, Židova, useljenika koji nisu anglosaksonskoga podrijetla (najčešće protiv Talijana i Iraca), katolika, zagovarala prohibiciju i dr. Dvadesetih god. XX. st. posebno je aktivno djelovala: 1924–25. imala 4 do 5 milijuna članova, a glavno su joj uporište bile države Juga i Srednjega zapada (osobito Indiana). God. 1928. Ku-Klux-Klan je bio legaliziran. U doba velike krize broj članova drastično je pao zbog škandala vezanih za vođe Ku-Klux-Klan-a. Organizacija se ponovno pojavila 1946. kao Association of Georgia Klans, a nakon preustroja (1953) promijenila je naziv u Supreme Kingdom. God. 1960. u Tuscaloosi (Alabama) pojavila se nova organizacija Ku-Klux-Klan, koja je ubrzo okupila 30 do 40 tisuća članova; zadržala je kostime, ustroj i obred staroga Klana, a provodi ciljeve rasista i desnih radikala. S vremenom se jedinstvena organizacija ipak raspala na samostalne grupe (ćelije), koje katkad rabe terorističke metode.

Citiranje:
Ku-Klux-Klan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 10. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34482>.