Kuduz, Ante

ilustracija
KUDUZ, Ante, Prostor CCC, 1972.

Kuduz, Ante, hrvatski slikar i grafičar (Vrlika, 14. VI. 1935Zagreb, 24. I. 2011). Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (1961), na kojoj je predavao. Specijalni odjel za grafiku završio kod M. Detonija (1964). Njegovi su radovi sinteza asocijativne apstrakcije i čvrste organizacije likovnih elemenata koji sugeriraju pokret u prostoru (Prostor A, 1972). Kreće se od izrazite polikromije do crno-bijelih odnosa i međusobne kombinacije grafičkih i kromatskih kontrasta (Graf A1, 2002). Bavio se grafičkim oblikovanjem, opremom knjiga, časopisa i kataloga.

Citiranje:
Kuduz, Ante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34426>.