TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Krugovi

Krugovi. Mjesečnik za književnost i kulturu, izlazio u Zagrebu 1952–58. Glavni urednik prvoga godišta bio je V. Pavletić, članovi uredništva bili su Z. Golob, N. Milićević i S. Novak, potom J. Barković, a dva su posljednja godišta uredili J. Pupačić i A. Šoljan. Ukupno su objavljena 54 sveska. Suprotstavljajući se poetici socijalističkog realizma, a zauzimajući se za slobodu pisanja i estetski pluralizam, program časopisa, izložen u Pavletićevu programatskom eseju Neka bude živost…, nudio je obnovu nacionalnoga književnog identiteta i otvaranje prema najraznolikijim suvremenim tendencijama europske i svjetske književnosti. Časopis je okupio cijeli naraštaj mladih hrvatskih pisaca, po njemu nazvanih krugovašima, a bio je otvoren i pripadnicima starijega naraštaja bliskima novomu senzibilitetu. U časopisu su objavljivali S. Novak, S. Mihalić, V. Pavletić, A. Šoljan, N. Milićević, J. Barković, Z. Golob, J. Pupačić, R. Ivšić, S. Juriša, S. Vereš, F. Vidas, Bruno Popović, M. S. Mađer, V. Gotovac, I. Slamnig, V. Kuzmanović, M. Slaviček, Z. Tomičić, Č. Prica, I. Vrkljan, K. Špoljar, V. Parun, V. Krmpotić, D. Cvitan, T. Sabljak, D. Ivančan, B. Pavlović, M. Vaupotić i dr.

Citiranje:
Krugovi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34254>.