Kraljević, Hrvoje

Kraljević, Hrvoje, hrvatski matematičar (Zagreb, 16. III. 1944). Diplomirao teorijsku fiziku (1966) i doktorirao u području matematike (1973) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je radio (od 1966), redoviti profesor (od 1982). Bio na studijskim boravcima u SAD-u (Princeton, 1974/75), Francuskoj (Palaiseau, 1978) i Italiji (Trento, 1979., 1981). Bavi se teorijom reprezentacija te funkcionalnom analizom i algebrom. Najznačajniji mu je znanstveni rezultat istraživanje unitarnog i neunitarnoga duala skupine SU(n,1), dao je generalizaciju indeksa za poluproste Banachove algebre, pridonio istraživanju nejednakosti Landauova tipa za infinitezimalne generatore i teoriji gotovo-sumabilnosti. Bio je direktor Matematičkog odjela Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta (1983–89) i njegov dekan (1991–98), glavni urednik znanstvenoga časopisa Glasnik matematički (1990–92) te urednik zbornika Functional Analysis (1982., 1986., 1990., 1994). Dobitnik Nagrade za znanost »Ruđer Bošković« (1983). Dopisni je član HAZU (od 1992). Bio je ministar znanosti i tehnologije (2000–02), saborski zastupnik i predsjednik saborskog odbora za znanost, visoko školstvo i kulturu (2002–03).

Citiranje:
Kraljević, Hrvoje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33690>.