Konzul Istranin, Stjepan

ilustracija
KONZUL ISTRANIN, Stjepan

Konzul Istranin, Stjepan, hrvatski protestantski pisac i prevoditelj (Buzet, 1521? Željezno, njemački Eisenstadt, Gradišće, Austrija, 1579). Bio je pop glagoljaš u Starome Pazinu, odakle je 1549. bio prognan zbog pristajanja uz protestantizam. Otišao je u Kranjsku, a 1552. u Njemačku, gdje je surađivao s P. Trubarom te započeo prevoditi Bibliju. God. 1559. sastao se u Ljubljani s Antonom Dalmatinom. Od tada su radili zajedno, prevodeći najviše sa slovenskoga, a manje s latinskoga, njemačkoga, talijanskoga, madžarskoga, poljskoga i češkoga. God. 1561. prešli su u službu grofa I. Ungnada te radili u tiskari u Urachu kraj Tübingena, koja je izdavala hrvatske protestantske knjige glagoljicom, ćirilicom i latinicom. Konzul Istranin osobito se bavio glagoljičkim izdanjima. Nakon ukinuća tiskare u Urachu on i A. Dalmatin otišli su u Regensburg, gdje su tiskali latinično izdanje Postile (1568), namijenjeno gradišćanskim Hrvatima. Od 1568. Konzul Istranin živio je u Gradišću. Djela: Pokusni list (1560. i 1561), Tabla za dicu (1561), Prvi del Novoga Testamenta (1562. i 1563), Postila (1562. i 1563), Drugi del Novoga Testamenta (1563) i dr.

Citiranje:
Konzul Istranin, Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33009>.