TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Kolo

ilustracija
KOLO, Zagreb, 1998.

Kolo, časopis koji su u Zagrebu 1842., s podnaslovom Članci za literaturu, umjetnost i narodni život, pokrenuli D. Rakovac, S. Vraz i Lj. Vukotinović nastojeći uspostaviti čvršće estetske i kritičke kriterije te težeći da časopis bude na razini suvremene europske književne periodike. Oni su i uredili prva tri godišta, a do 1853. uređivali su ga S. Vraz (knj. IV–VII), A. T. Brlić (knj. VIII) i M. Bogović (knj. IX). God. 1905. obnovila ga je Matica hrvatska kao Hrvatsko kolo, s podnaslovom Književno-naučni i umjetnički zbornik (od 1906. Naučno-književni zbornik). Izlazio je do 1912 (osim 1911) te ponovno 1927–43. Kao zbornik izišao je još za god. 1945. i 1946. U novoj je seriji pokrenut 1948., prvi put izrijekom kao »tromjesečni časopis«. Glavni su urednici bili M. Matković, J. Horvat, S. Kolar, G. Krklec, V. Kaleb; 1952. izlazio je kao mjesečnik, zatim opet nekoliko godina kao godišnjak (ukupno 22 sveska). Od 1963., kada je obnovljen s podnaslovom Časopis za književnost, umjetnost i kulturu, pa do zabrane Matice hrvatske 1971. objavljeno je 88 svezaka pod uredništvom V. Pavletića, S. Vereša, M. Čaldarovića, M. Slavičeka, M. Vaupotića i I. Zidića. Ponovno je pokrenut 1991. kao mjesečnik (glavni urednik I. Zidić). Od 1995. izlazi kao tromjesečnik; glavni urednik 1995–2008. bio je Vlaho Bogišić, od 2009. glavni je urednik E. Fišer.

Citiranje:
Kolo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32443>.