TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Književnik

Književnik. Časopis za jezik i poviest hrvatsku i srbsku, i prirodne znanosti, izlazio u Zagrebu 1864–66. Pokrenuli su ga, uređivali i izdavali, »podporom Matice ilirske«, F. Rački, V. Jagić i J. Torbar. Prvi hrvatski znanstveni časopis općega značaja; okupio je gotovo sve istaknute znanstvenike. Osobitu je pozornost pridavao jezikoslovnim raspravama, uspostavljanju pravopisnoga i gramatičkoga književnoga standarda, nacionalnoj povijesti, a donosio je i priloge iz prirodnih znanosti. Njegovu je zadaću nakon osnutka Akademije preuzeo Rad HAZU.

Citiranje:
Književnik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32125>.