STRUKE:

Acta clinica Croatica

Acta clinica Croatica [a:'kta kli:'nika kro·a:'tika], stručno-znanstveni časopis KBC »Sestre milosrdnice« i Instituta za klinička medicinska istraživanja u Zagrebu. Od 1962. do 1990. izlazio je pod imenom Anali Bolnice »Dr. M. Stojanović«, a 1991. dobiva današnje ime. Godišnje izlaze četiri redovita broja (svi su radovi na engleskom jeziku s hrvatskim sažetkom) te povremeno dopunski brojevi, u kojima se objavljuju zbornici radova sa znanstvenih skupova. Osnivač i prvi glavni urednik časopisa bio je V. Hudolin. Ostali glavni urednici: Branko Lang, Z. Kusić, Krešimir Rotim i Vesna Šerić.

Citiranje:
Acta clinica Croatica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=319>.