TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kiropraktika

kiropraktika (od grč. χείρ: ruka + πραϰτıϰός: vješt, okretan, koji djeluje), terapijski dio manualne medicine, u kojem terapeut određenim pokretima ruku nastoji ukloniti funkcijske smetnje pokretnosti kralježnice ili zglobova bolesnika.

Citiranje:
kiropraktika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31612>.