Kellogg, Frank Billings

Kellogg [ke'lɔg], Frank Billings, američki pravnik i političar (Potsdam, New York, 22. XII. 1856Saint Paul, Minnesota, 21. XII. 1937). Republikanac, član Senata 1917–23., veleposlanik u Londonu 1923–25. Ministar vanjskih poslova 1925–29; zajedno s A. Briandom dao je poticaj za Briand-Kelloggov pakt (1928). Dobitnik Nobelove nagrade za mir 1929. Član Stalnoga međunarodnog suda pravde u Hagu 1930–35.

Kellogg, Frank Billings. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31124>.