TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Kaunas

ilustracija
KAUNAS

Kaunas [kạu'nas] (prije ruski Kovno [ko'vnə]), grad i luka na ušću rijeke Neris u Njemen (Nemunas), srednja Litva; 286 763 st. (2019; 378 943 st., 2001). Središte je razvijene strojogradnje, kemijske, elektrotehničke, drvne, prehrambene, farmaceutske i tekstilne industrije, a u novije doba i elektroničke, informatičke i automobilske industrije. Sačuvana je i obrtnička obradba kože, kamena, drva i proizvodnja keramike. U starome dijelu grada, koji je planski rekonstruiran polovicom XIX. st., nalaze se gotička katedrala i dr. crkve (Vytauto Didžiojo, sv. Jurgio), dvorac, gradska vijećnica i druge građevine iz XIV–XVIII. st. Kaunas je poznato kulturno središte sa sveučilištima (Vytautas Magnus ili Vytauto Didžiojo universitetas, osnovano 1922., zdravstveno sveučilište osnovano 2010., tehnološko sveučilište osnovano 1990), visokim školama i institutima, te mnogim kazalištima i muzejima (nacionalni umjetnički muzej M. K. Čiurlionisa, Velnių muziejus – zbirka s oko 3000 skulptura vraga koju je osnovao Antanas Žmuidzinavičius, zrakoplovni, medicinsko-farmaceutski, zoološki i dr.). Međunarodna zračna luka (Karmelava) druga je po putničkom prometu u zemlji (1,2 milijuna putnika, 2017). Jugoistočno od grada nalazi se akumulacijsko jezero Kaunas (64 km²) s hidroelektranom.

Citiranje:
Kaunas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 26. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30948>.