STRUKE:

Katz, Bernard

ilustracija
KATZ, Bernard

Katz [kæts], Bernard, britanski fiziolog ruskožidovskog podrijetla (Leipzig, 26. III. 1911London, 20. IV. 2003). Medicinu studirao u Leipzigu, 1935. napustio Njemačku te nastavio raditi kod A. V. Hilla na University College u Londonu. God. 1939. nastavio je istraživanja u Sidneyu, a 1946. vratio se u London gdje je 1950. postao docent fiziologije, a 1952. profesor biofizike na University College. Proučavao je prijenos akcijskoga potencijala sa živčanoga na mišićno vlakno i dokazao da u tome ulogu prijenosnika (transmitera) ima acetilkolin; on nadzire stimulaciju živčane i mišićne stanice i neprekidno se u malim količinama izlučuje na krajevima neurona iz sitnih mjehurića. Tako je acetilkolin otkriven kao prvi kemijski spoj s ulogom neurotransmitera. Za svoja otkrića podijelio je 1970. Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu sa švedskim fiziologom U. S. von Euler-Chelpinom i američkim biokemičarom J. Axelrodom. Poslije je Katz (1977) pridonio otkriću kojim se dokazuje da je lučenje acetilkolina uzrokovano kretanjem kalcijevih iona preko procjepa među neuronima.

Katz, Bernard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 31.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30932>.