TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kamenjara

kamenjara, ogoljelo, kamenito područje krša, obraslo oskudnom pašnjačkom vegetacijom posebna sastava, u kojem se najviše ističu zeljaste (jednogodišnje i trajne) biljke i niski polugrmovi. S fitocenološkoga gledišta ta vegetacija – u opsegu zimzelenoga pojasa našega primorskoga krša – pripada vegetacijskomu redu Thero-Brachypodietalia, a u submediteranskom listopadnom pojasu ponajviše različitim zajednicama primorske rdobrade ili kršina (red Scorzonero-Chrysopogonetalia). Sve je to sekundarna, antropogena vegetacija, koja predstavlja trajne degradacijske stadije, nastale nakon uništenja šumâ. U nekim pustinjskim, polupustinjskim, planinskim i drugim klimatski nepovoljnim područjima Zemlje kamenjare su, naprotiv, obrasle primarnom klimatogenom vegetacijom.

Citiranje:
kamenjara. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30083>.