TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kalorimetrija

ilustracija
KALORIMETRIJA, kalorimetar s bombom: 1. dovod struje za paljenje, 2. dovod kisika, 3. žica za paljenje, 4. uzorak za mjerenje
ilustracija1ilustracija2ilustracija3

kalorimetrija (kalori- + -metrija), mjerna metoda za određivanje topline, specifičnoga toplinskoga kapaciteta i drugih toplinskih svojstava. Za razliku od mjerenja temperature (termometrije), kalorimetrija mjeri količinu toplinske energije koja se veže ili oslobađa pri nekom fizikalnom ili kemijskom procesu. Metoda se temelji na promatranju efekata koje toplina proizvodi: povišenje temperature tvari dovođenjem topline, promjena fizikalnog (agregatnog) stanja tvari i pretvorba kemijske, električne ili mehaničke energije u toplinu. Mjerenja se odvijaju u kalorimetru. Kalorimetrijska određivanja primjenjuju se u mnogim granama znanosti i tehnike; ona su bitna za razumijevanje i tumačenje mnogih fizikalnih i kemijskih procesa, a služe i za utvrđivanje specifičnoga toplinskoga kapaciteta tvari, energetske vrijednosti goriva, hrane itd.

Biokalorimetrija je posebna grana kalorimetrije koja uz pomoć biokalorimetra mjeri količinu topline uključenu u biološke procese.

Citiranje:
kalorimetrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30007>.