STRUKE:

Kahneman, Daniel

Kahneman [kα:'nəmæn], Daniel, izraelski i američki psiholog (Tel Aviv, 5. III. 1934). Diplomirao psihologiju i matematiku na Hebrejskome sveučilištu u Jeruzalemu (1954), a doktorirao na Kalifornijskome sveučilištu u Berkeleyu (1961). Predavao na sveučilištima u Izraelu, Kanadi i SAD-u; od 1986. profesor u Berkeleyu, a od 1993. na Princetonu. S Amosom Tverskyim (1937–96) proučavao ekonomsko ponašanje u uvjetima rizika i neizvjesnosti. Dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju 2002. za uvođenje psihološkog pristupa u ekonomsku znanost, posebno u ispitivanje odlučivanja u uvjetima neizvjesnosti (zajedno s V. L. Smithom).

Citiranje:
Kahneman, Daniel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29785>.