Kačanička klisura

Kačanička klisura, uska, 24 km duga riječna dolina između Šar-planine i Skopske Crne gore, na jugu Kosova, nedaleko od granice sa Sjevernom Makedonijom. Nastala je usijecanjem Lepenca u otpornim kristaličnim škriljevcima i vapnencima. Kroz Kačaničku klisuru vodio je od davnine put iz Skoplja prema Kosovu, gdje se granao prema Albaniji i Bosni, a od 1873. njome prolazi i željeznička pruga Kosovska Mitrovica–Skoplje. Na sastavu Lepenca i Nerodimke, na ulazu u klisuru, nalazi se grad Kačanik (albanski Kaçanik; 10 393 st., 2011).

Citiranje:
Kačanička klisura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29716>.