STRUKE:

Janeček, Gustav

ilustracija
JANEČEK, Gustav

Janeček, Gustav, hrvatski kemičar i farmaceut češkog podrijetla (Konopiště, 30. XI. 1848Zagreb, 8. IX. 1929). Diplomirao farmaciju (1871), a studij kemije završio doktoratom (1875) u Pragu. Habilitirao na Tehničkoj visokoj školi u Beču (1879). Od 1879. izvanredni, a od 1881. redoviti profesor tadašnjega Mudroslovnoga fakulteta u Zagrebu, gdje je punih 45 god. bio predstojnik Kemijskoga zavoda, u tri navrata i dekan fakulteta. Utemeljitelj moderne kemije i suvremenoga kemijskoga studija u Hrvatskoj, izgradio dva sveučilišna kemijska zavoda (na Strossmayerovu i na Marulićevu trgu u Zagrebu). God. 1882. sudjelovao u osnivanju Farmaceutskoga učevnog tečaja, preteče današnjega Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta. Bio je rektor Sveučilišta 1908/09., od 1887. redoviti član JAZU, 1921–24. i njezin predsjednik. Objavljivao radove i pisao udžbenike iz fizikalne, organske, farmaceutske i forenzične kemije te kemijske analize (Rukovodnik za praktične vježbe u kvalitativnoj kemijskoj analizi, 1883). S J. Domcem objavio Hrvatsko-slavonsku farmakopeju. Utemeljio Društvo za uređenje i poljepšanje Plitvičkih jezera i okolice (1893). Osnutkom veletrgovine Isis (poslije Medika) u Zagrebu (1918) i tvornice kemikalija i farmaceutskih preparata Kaštel u Karlovcu (1921), preteče današnje Plive, pokrenuo u nas proizvodnju lijekova i trgovinu njima.

Citiranje:
Janeček, Gustav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28674>.