TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ivanec

Ivanec, grad u Hrvatskome zagorju, 21 km jugozapadno od Varaždina; 5252 st. (2011). Leži u dolini rijeke Bednje, u podnožju Ivanščice, na 227 m apsolutne visine. Župna crkva sv. Marije Magdalene iz 1760 (proširena 1894–95). Industrija obuće, alatnih strojeva i elektromotora te prehrambenih proizvoda (suhomesnati proizvodi, tjestenina). – Nalazio se na posjedu viteškoga reda sv. Ivana Jeruzalemskoga (ivanovaca), sa sjedištem u utvrđenome gradu (Pusta Bela). Prvi se put spominje 1396. u ispravi vranskoga priora Ivana Paližne mlađega, kojom se potvrđuju povlastice stanovništvu u slobodnome naselju Svetog Ivana (libere vile Sancti Iohannis). Ime je dobilo prema križarskoj kapeli sv. Ivana Krstitelja. Gospodari Ivanca bili su ivanovci (druga polovica XIV. st. – 1434), vranski prior i ban Matko Talovac (1434–45), grofovi Celjski (1445–56), ban Ivan Vitovec (1457–68), hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin (1468–90), Ivaniš Korvin (1490–oko 1500), obitelj Petheő de Gerse (oko 1500–1730), Dvorska komora Habsburške Monarhije (1730–40) i grofovi Erdődy (1740–1817). God. 1817. Ivanec je vraćen obitelji Petheő de Gerse, koja ga je 1818. prodala barunu Adamu Peharniku-Hotkowichu i Antunu Kukuljeviću Sakcinskomu. God. 1867. obitelj Kukuljević Sakcinski otkupila je kaštel i posjed od nasljednika baruna Peharnik-Hotkowicha i držala ga do 1946. U XVI. st. obitelj Petheő de Gerse sagradila je kaštel nepravilna tlocrta oko kojega se oblikovalo današnje naselje. God. 1943. kaštel je bio zapaljen, a njegovi posljednji ostatci bili su uklonjeni 1959. U župnoj crkvi sv. Magdalene čuvaju se: nadgrobni spomenik Ivana Petheő de Gerse (u. 1616) s pokojnikovim likom, kamena kasnorenesansna krstionica s dva lava (oko 1683) i barokno crkveno posuđe. – U kapeli Sv. Duha u Prigorcima kraj Ivanca nalaze se ranobarokni oltari s kvalitetnim kipovima.

Citiranje:
Ivanec. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28154>.