Angell, Norman

Angell [ẹi'n62721əl], Norman (puno ime Ralph Norman Angell-Lane), britanski ekonomist i pacifist (Holbeach, 26. XII. 1874Croydon, 7. X. 1967). Novinar za američke, francuske i engleske novine, 1928–31. urednik časopisa Foreign Affairs, laburistički političar. Kao istaknuti pacifist dobio je 1933. Nobelovu nagradu za mir. Izmislio Money game, igru s kartama za učenje ekonomije. Najpoznatije mu je djelo Velika iluzija (The Great Illusion, 1910), prevedeno na mnoge jezike. Važnija djela: Teorije mira i Balkanski rat (Peace Theories and the Balkan War, 1912), Temelji međunarodne zajednice (The Foundations of International Polity, 1914), te autobiografija Nakon svega (After All, 1951).

Angell, Norman. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2736>.