TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ikosaedar

ilustracija
IKOSAEDAR, 1. pravilni ikosaedar, 2. deseterostrana bipiramida

ikosaedar (prema grč. εἰϰοσάεδρος: dvadeseterostran), dvadeseteroplošnik, poliedar omeđen s 20 ploha. Pravilni ikosaedar omeđen je s dvadeset sukladnih jednakostraničnih trokuta, ima 12 vrhova i 30 bridova, iz svakog vrha po 5 bridova. Jedno je od pet Platonovih tijela. Nepravilni ikosaedar je tijelo kojemu su plohe pravilni, ali ne svi međusobno jednaki geometrijski likovi, npr. deseterostrana bipiramida, rombični ikosaedar.

Citiranje:
ikosaedar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27041>.