TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ibn al-Farid

Ibn al-Farid (arap. ‘Omar ibn ‘Alī al-Miṣrī al-Sa‘di ibn al-Fāriḍ [ibnulfa:'riḍ]), arapski pjesnik (Kairo, 12. III. 1182Kairo, 1235). Jedan od najistaknutijih sufijskih pjesnika. Štovan kao svetac, godinama je živio u Meki »da bi bio što bliže Alahu«. Pjesme mu se odlikuju preciznošću i slikovitošću komparacija. Leksičko bogatstvo, melodioznost, profinjenost aluzija i poetska uvjerljivost učinili su ga bliskim i ljudima koji nisu dijelili njegove mistične ushite. Njegova zbirka pjesama (Dīwān) djelo je puno gracioznosti i egzaltacije, duhovnih težnji i svjetovne ljubavi. U Egiptu se i danas u sufijskim krugovima recitiraju njegovi stihovi.

Citiranje:
Ibn al-Farid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 18. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26849>.