STRUKE:

Hrvatski Telekom d.d.

Hrvatski Telekom d.d. (HT), hrvatsko poduzeće za telekomunikacijske usluge, sa sjedištem u Zagrebu. Osnovan je 1999. razdvajanjem Hrvatske pošte i telekomunikacija (HPT) na dvije sastavnice: Hrvatsku poštu d.d. (HP) i Hrvatske telekomunikacije d.d. (HT); od 2001. u većinskome vlasništvu njemačke kompanije Deutsche Telekom (DT), 2004. mijenja zaštitni znak u T-HT i time postaje dio globalne T obitelji. Proširio je opseg poslovanja preuzimanjem Iskon Interneta d.d. (2006), kupnjom većinskog udjela u Crnogorskom Telekomu A.D. (2017), kupnjom HP Produkcije (pružatelja usluge EVOtv) od Hrvatske pošte d.d. (2019) i dr. HT se bavi pružanjem svih telekomunikacijskih usluga: fiksne i mobilne telefonije, prijenosa podataka, interneta i međunarodnih komunikacija. U 2018. s 3960 zaposlenika ostvario je 6,2 milijarda kuna prihoda.

Citiranje:
Hrvatski Telekom d.d.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26432>.