TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Hinkmar

Hinkmar (latinski Hincmarus, francuski Hincmar), francuski teolog i historiograf (?, oko 806Épernay, 21. XII. 882). Nadbiskup u Reimsu od 845. Savjetnik zapadnofranačkoga kralja Karla I. Ćelavoga, kojega je okrunio za cara. Osnivao škole za odgoj klera. Borio se za samostalnost Crkve u karolinškoj državi, zbog čega je došao u sukob s papama Nikolom I. i Leonom IV. Autor Anala (Annales), izvora za franačku povijest 861–882. Napisao je i više crkveno-teoloških djela, a glavna su: O Božjoj predestinaciji i slobodnoj volji (De praedestinatione Dei et libero arbitrio) i O jednom a ne trojnom božanstvu (De una et non trina deitate, oko 865).

Citiranje:
Hinkmar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25583>.