STRUKE:

hidrološki ciklus

hidrološki ciklus, neprekidno kruženje vode u prirodi, slijed prelaženja vode iz atmosfere na površinu Zemlje i vraćanje u atmosferu: oborine, akumulacija vode na tlu, u jezerima, močvarama i morima, infiltracija (prodiranje vode u tlo), otjecanje nadzemnim ili podzemnim vodenim tokovima, isparavanje iz tla, mora i drugih površinskih ili podzemnih voda i transpiracija (isparavanje iz biljaka), kondenzacija vodene pare i stvaranje oblaka te ponovno oborine.

Citiranje:
hidrološki ciklus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25420>.