TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Herak, Milan

Herak, Milan, hrvatski geolog i paleontolog (Brašljevica kraj Ozlja, 5. III. 1917Zagreb, 26. IV. 2015). Diplomirao (1941) i doktorirao (1943) na Sveučilištu u Zagrebu. U Geološko-paleontološkome muzeju u Zagrebu službovao od 1943. do 1952., potom do 1958. bio predstojnik zavoda i voditelj Rudarskoga odjela tadašnjega Tehničkoga fakulteta. Od 1960. do umirovljenja (1982) redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, predstojnik Geološko-paleontološkoga zavoda (1959–74) i dekan (1964–66). Objavio 226 naslova u području paleontologije, regionalne geologije i geotektonike, geologije i hidrogeologije krša. Pisac je prvih cjelovitih udžbenika iz geologije na hrvatskom jeziku, a uveo je nove kolegije i utemeljio poslijediplomski studij iz geologije na Sveučilištu u Zagrebu. Bitno je pridonio rješavanju hidroenergetskih problema u kršu Hrvatske. Knjigom Karst (1972., suurednik Victor Timothy Stringfield) predstavio nove znanstvene spoznaje o kršu Hrvatske. Savjetnik u agencijama UN-a, redoviti član JAZU (danas HAZU; od 1970), potpredsjednik 1975–78., a tajnik Razreda za prirodne znanosti 1986–88. Od 1977. bio je član austrijske i srpske (otkazao 1991) akademije, a od 1991. i slovenske akademije. Počasni član Hrvatskoga geološkoga društva. Godine 1968. dobio Nagradu »Ruđer Bošković«, a 1976. Nagradu za životno djelo.

Citiranje:
Herak, Milan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25061>.