STRUKE:

anarhosindikalizam

anarhosindikalizam, oblik anarhizma u radničkome pokretu potkraj XIX. i u XX. st. prema kojem se oslobođenje radničke klase može postići samo ekonomskom borbom. Niječe nužnost političke organizacije, a političkim strankama suprotstavlja radničke sindikate i odbacuje parlamentarnu borbu. Nasuprot parlamentarno-reformnomu putu ističe taktiku tzv. direktne akcije, putem demonstracija, štrajkova, bojkota, sabotaža i sl. Socijalistička revolucija, koju putem općega ekonomskog štrajka organiziraju sindikati, može likvidirati političku vlast i državu te stvoriti društvo u kojem federacija sindikata upravlja proizvodnjom i raspodjelom proizvoda. Najpoznatiji su teoretičari anarhosindikalizma G. Sorel i H. Lagardelle.

Citiranje:
anarhosindikalizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2495>.