TRAŽI DALJE:
STRUKE:

heksaedar

ilustracija
HEKSAEDAR, 1. kocka, 2. trostrana bipiramida, 3. peterostrana piramida, 4. krnja četverostrana piramida

heksaedar (prema grč. ἑξάεδρος: šesterostran), šesteroplošnik, poliedar omeđen sa šest ploha.

Pravilni heksaedar, kocka, omeđen je sa šest kvadrata, ima osam vrhova i dvanaest bridova, iz svakog vrha po tri brida. Jedno je od pet Platonovih tijela.

Osim kocke, moguće je konstruirati i heksaedre kojima su plohe pravilni, ali ne svi međusobno jednaki geometrijski likovi ili im se u svakom vrhu ne sastaje jednak broj bridova npr. kvadar, trostrana bipiramida, peterostrana piramida, krnja četverostrana piramida.

Citiranje:
heksaedar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24814>.