STRUKE:

Hartwell, Leland H.

Hartwell [hα:'ɹtwel], Leland H., američki genetičar (Los Angeles, 30. X. 1939). Doktorirao 1964. na Massachusettskom tehnološkom institutu (MIT). Od 1968. profesor Washingtonskoga sveučilišta. Član je Nacionalne akademije znanosti SAD-a od 1987. Proučavajući stanični ciklus na modelu pekarskoga kvasca (Saccharomyces cerevisiae), otkrio je poseban razred gena koji upravljaju tim ciklusom. Identificirao je više od stotinu gena uključenih u kontrolu staničnoga ciklusa, nazvanih CDC geni (prema engl. cell division cycle genes). Jednoga od njih, koji nadzire prvi korak u svakome staničnom ciklusu, nazvao je startnim genom. Uveo je i pojam kontrolne točke (checkpoint), čime je označio čas kada se stanični ciklus zaustavlja ako je DNK oštećena; to joj omogućuje da se popravi prije nego što stanica prijeđe u sljedeću fazu ciklusa. Poslije je proširio pojam kontrolne točke i na mehanizme koji osiguravaju pravilan redoslijed među fazama staničnoga ciklusa. Za ta otkrića primio je 2001., zajedno s R. T. Huntom i P. M. Nurseom, Nobelovu nagradu za fziologiju ili medicinu.

Citiranje:
Hartwell, Leland H.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24507>.