STRUKE:

Harlem Renaissance

Harlem Renaissance [hα:'ɹləm renəsα:'ns], književni i kulturni pokret američkih crnaca 1920–30-ih, sa središtem u Harlemu, crnačkoj četvrti New Yorka. Pokret je isticao važnost afričkoga naslijeđa američkih crnaca, pridonio stvaranju nove samosvijesti crnačkih autora i osvješćivanju kritičke recepcije njihovih djela. Pjesnike pripadnike pokreta, L. Hughesa, J. Toomera, C. Cullena i druge, objavio je A. Locke u antologiji Novi Crnac (The New Negro, 1925). Uz ideje pokreta vezuju se poslije imena autora Z. N. Hurston, Arne Bontempsa, J. A. Baldwina, L. Jonesa i drugih.

Citiranje:
Harlem Renaissance. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 12. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24425>.