Hadži Kalfa, Mustafa

ilustracija
HADŽI KALFA, karta Jadrana iz Kozmografije

Hadži Kalfa ili Hadži Halifa, Mustafa (osmanski Ḥācī 61664alfa ili Ḥācī 61664alīfa; poznat i pod imenom Katib ČelebiKātib Çelebī [kati'b čelebi']), turski povjesničar i bibliograf (Istanbul, 1609Istanbul, 1657). Napisao više od stotinu radova. Najpoznatije mu je bibliografsko djelo Popis misli o imenima knjiga i umjetnosti (Kašf al-ẓunūn ‘an asāmī’ al-kutub wa’ l-funūn), gdje je spomenuto oko 10 000 arapskih, perzijskih i turskih pisaca i oko 14 500 naslova djela. U djelu Kozmografija (Cihānnuma) služio se i europskim izvorima te dao podatke i o Balkanskom poluotoku. Njegova Opća povijest (Taẖvīm at-tavāriẖ) sadržava kronološke tablice koje obuhvaćaju povijesne događaje od Adama do 1648.

Citiranje:
Hadži Kalfa, Mustafa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24044>.